Προσφορές για όλες τις σεζόν!!!

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A,B, ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 23 χρόνια. Οι οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από την κατηγορία του αυτοκινήτου, υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση ίση με €5 ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τα €35, πλέον ΦΠΑ, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι μία ημέρα. Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η SITIA RENT A CAR επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 2 ώρες χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Αυτοκινήτου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Προκαταβάλλεται το προϋπολογιζόμενο μίσθωμα. Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την SITIA RENT A CAR για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι μισθωτές της SITIA RENT A CAR είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι καλύψεις υπόκεινται στους ισχύοντες γενικούς όρους του συμβολαίου της SITIA RENT A CAR με την Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα.

* ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ CDW: Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των 400 € για τις κατηγορίες A,B, των 600€ για τις κατηγορίες C, D, E, και 800€ για την κατηγορία F καταβάλλοντας τα ποσά των 8€, 10€ και 12€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

* ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της SITIA RENT A CAR στα 500 € για τις κατηγορίες A, B, στα 700 € για τις κατηγορίες C, D και στα 900 για την κατηγορία F καταβάλλοντας τα ποσά των 3€, 5 €, 8€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από:

πρόθεση ή αμέλεια, χρήση λάθος καυσίμου, αθέτηση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου, φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες, οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οδήγηση κάτω από επιρροή χρήσης οινοπνευματωδών ποτών – φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών. Δεν καλύπτει επίσης ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή στο εσωτερικό του οχήματος (κάψιμο από τσιγάρα, κατεστραμμένο σαλόνι, ζημιές από κατοικίδια, ζημιές στον εσωτερικό εξοπλισμό λόγω κακής χρήσης, υπερβολική βρωμιά)

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κλπ.) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός, υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω:

α) να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την επιχείρηση στα τηλ. 2843026860, 6977245159

β) να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να ζητήσει από τους άλλους εμπλεκόμενους να ακινητοποιήσουν το όχημά τους στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να έρθει εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας

γ) να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο

δ) να σημειώσει το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το αυτοκίνητο .

ε) να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη τυχόν υπαρχόντων τραυματιών

στ) να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία από κάθε τρίτο

ζ) να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατό.

Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο γραφείο της επιχείρησης και να παραδώσει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός χρεώνεται 15 € σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Ημερήσια χρέωση 4€ για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: Τα έξοδα καυσίμων επιβαρύνουν τον ενοικιαστή. Το όχημά σας θα παραδοθεί με μια ορισμένη ποσότητα καυσίμων και πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται με χρέωση 2€ ημερησίως.

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται με χρέωση 4€ ημερησίως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή / παράδοση εκτός της πόλης της ΣΗΤΕΙΑΣ χρεώνεται επιπλέον με 0.40 €/km για κάθε διαδρομή

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ: ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει 50 €– 100 € ανάλογα με τον τύπο των κλειδιών, για την αντικατάστασή τους.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: EUROP ASSISTANCE (24ώρη εξυπηρέτηση) Τηλ: 2103497080.

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 23%.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Απαιτείται προκαταβολή ύψους 20% επί του κόστους ενοικίασης.

* Πολιτική ακυρώσεων: για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προβλεπόμενη ημέρα ενοικίασης, δεν υπάρχει χρέωση και η προκαταβολή επιστρέφεται εξ’ ολοκλήρου. Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται σε διάστημα μικρότερο από 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία ενοικίασης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

ΟΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ: Οι ενοικιάσεις 3 ημερών και πάνω περιλαμβάνουν απεριόριστα χιλιόμετρα. Όλες οι μισθώσεις 1-2 ημερών περιλαμβάνουν 300 χιλιόμετρα δωρεάν ανά ημέρα. Εάν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο τότε θα υπάρξει χρέωση 0,15 € /km για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο που θα πραγματοποιείται.

Κατά την διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον μισθωτή.

Δεν επιτρέπεται στον ενοικιαστή να χρησιμοποιήσει το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο εκτός Κρήτης η να το επιβιβάσει σε πλοίο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Η επιχείρηση καμία ευθύνη δεν φέρει για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή καθώς και αυτών που επιβαίνουν στο εκμισθούμενο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης

Απαγορεύεται ρητώς στον μισθωτή να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για να μεταφέρει βαριά πράγματα και αποσκευές,

περισσότερα πρόσωπα από όσα αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας του, πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου, εύφλεκτα υλικά, ρυπαντικές ουσίες, ναρκωτικά και κάθε άλλου ασχέτου με την παρούσα σύμβαση.

Απαγορεύεται επίσης να το εκμισθώνει σε τρίτους, να το οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος – παραισθησιογόνων –ναρκωτικών-βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας, να ακολουθεί ή να μετέχει σε αγώνες μηχανοκίνητων οχημάτων, να το οδηγεί σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα, να το χρησιμοποιεί για την διενέργεια παρανόμων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.

Η παράβαση του όρου αυτού καθώς και η εκ της παράβασης απορρέουσα ζημιά αναλαμβάνεται από τον μισθωτή οδηγό.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων.